Cuma, Temmuz 10, 2009

One münit Çin! Ya silkelen kendine gel,yada sallandığında sebep arama!

Hepimiz biliyoruz,daha doğrusu tarihini iyi bilen Türk Milletleri bilir.Çinliler hiç bir zaman Türk sevmedi!

Hiç bir zamanda yakınında Türk olmasını istemedi..Bu onların artık genlerine işlemiş,onlarla bir bütün karakter özellikleri haline gelmiş! Bakın geçmişe..Türklerle sürekli savaş halinde olmuşlar..Türkleri içlerine sindirememişler..Çünkü öyle bir milletki Türkler,mert,yiğit,korkusuz,vatan aşkıyla dolu..Damarlarında dolaşan o asil kanın kendisine verildiği için Tanrıyada şükretmesini hep bilmişler!Ve o kadar yüce bir milletki zevk ve sefa istememiştir..evet doğru..Türkler zorluk istemişlerdir! Çünkü zevke sefaya alışacak bedenleri zorla karşılaşınca yenik düşecekti..Kaya gibi olmalıydılar,hırçın dalgalar onları aşındırmasın,güçlendirsin diye!Bu milletki Asyada deprem,Avrupada kasırga yaratmış!

Bunun aksine karşılarında duran korkak Çinliler Türklere hep diş bileselerde korkaklıklarını burdan Aya bile çıksanız görebileceğiniz türden önlemler almaya çalışmışlar..Nasıl korkmasınlarki? Kür Şad ve 40 yiğit basıyor saraylarını.Kanlarının son damlasına kadar yiğitçe savaşıyorlar yurttaşlarını kurtarmak için.Bu cesaret bu aşk onları hayretinde kalacakları duruma sokuyor.Kendilerinde olmayan bu karakterleri böylesine görmeleri ürkünçtü tabi!Bıraktılar sonunda esir aldıkları Türkleri..

Bunlar geçmişte olanlardı aslında ama Çinliler, karşılarında yüzyıllardır korkak duruma düştükleri Türklere karşı hoş olmayan duygularını bugünlerde çıkartmaya çalışıyorlar..Binlercesi öldürüldü,binlercesi Çin askerleri tarafından alınıp götürüldü ve nerede nasıl olunduklarıda bilinmiyor,daha sabah televizyonda  50 yaşındaki Uygur Türkünün sopalarla 10 kişi tarafından  iğrenç halde zulmedilişini izledim,binlercesi hakkında da idam kararı çıkarıldı!

Ne oluyor bu kısa yaratıklara??Hey Çin van münit! 

Sen ne sanıyorsun kendini? Kanserli maddeler içeren o ucuz o pislik mallarınla adam mı oldun? Amip gibi üremek sizin saygınlığınızımı arttırıcak? Yoksa yediğiniz böceklerdenmi kurtlandı içiniz!! Sizin iç meseleniz demek? katliam yapmak,soykırım yapmak,Türk Milletini asimile etmeye çalışmak ne zaman iç meseleniz oldu?Gerçekler bilinmiyor diyorsunuz neymiş o gerçekler? Bu kadar insanın katledildiği evlerinden çıkartılıp zorla alıkonulduğu öldürüldüğü zulümler yapıldığı olaylara verilecek sebebiyet nedir Allah aşkına?!Ha siz O aşkıda bilmezsiniz ya,insanların inançlarına bile zulmedersiniz anca!

Sinirlerime hakim olamıyorum..Ya "bizimkilere" ne demeli..Hadi koyun tepkinizi "büyüklerim!" Hadi onlar için kampanyalar başlatın filistinlilere yaptıklarınız gibi! Çocuk katilleri deyin,insanları öldürmekten başka birşey bilmezsiniz deyin.Daha geçen gün ordan dönen Cumhurbaşkanımız benim için Çin bitmiştir bir daha burayada gelmem desenize! Onlar hem Türk hem müslüman..Yoksa elinizden birşeyin gelmeyişi yaklaşan bir seçimin olmaması nedeni midir? Hadi dünya lideri(!) göster gücünü Asya'da..

Yazdıkça sinirleniyor hiçbirşey yapamamanın öfkesini taşıyorum.

Ama üzgünüm Uygur kardeşlerim üzgünüm! Bir Türk olarak size uzaktan baktığımız,yardım edemeyişimizin utancını taşıyorum! Affedin bizi..Türkün Türkten başka dostu yok ama Türkün Türke de dostluğu yok artık!

Ve son olarak okuyup çok ders almamız gereken o duamızı paylaşıyorum...

Merve S.

Oğuz Kağan'ın Türklük Duası
ULU TANRI !. 
GÜZEL TANRI !. 
GÖK TANRI !. 
Sen Türk'ü Türk yurtlarını koru !.. 

Düşman şerrinden sakla ! TÜRK'ü yiğitlikte daim et ! TÜRK'ü erlik davasıyla yaşat ! TÜRK'ü gerçekçi yap ! TÜRK'ün gönlüne herşeyden önce, hatta kursağına ekmek koymadan evvel TÜRK'lük sevgisini koy ! TÜRK'ü ideal ile yaşat ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar ! Törelerini canları gibi saklat ! TÜRK'e zevk ve rahat verme ! Bilakis zahmete alıştır ! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun ! Bu sayede onlara yüksek çalışma kudreti verirsin ! TÜRK'ü faal, cevval edersin. TÜRK'e değişmez bir seciye ver ! Zamanla seciyesi değişmesin, sade tekemmülle tadilat görsün !
ULU TANRI !. 


Milli kuvvet, namus, ahlak, azim , sebat, ideal, TÜRKÇÜLÜK ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile hasıl olduğundan; TÜRK'e bunları ver ! TÜRK'ten hırsız, namuzsuz türerse hemen kahret ! TÜRK'e benlik, hem de yüksek bir benlik ver ! TÜRK nefsine itimat sahibi olsun ! TÜRK'ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat ! Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın ! Birden barut gibi parlamasın ! Daima soğuk kanlı olsun ! TÜRK'ü her milletten cesur yarat ! Öç almayı TÜRK asla unutmasın !

ULU TANRI !. 

Namuzsuz bir tek TÜRK yaratacağına, dünyayı yık daha iyi ! Ne kadar korkak TÜRK varsa hepsini helak et ! TÜRK herşeyi mukayese etsin ! Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu ! Sabırlı, derde dayanıklı olsun ! İradesi çelik gibi olsun ! Dönek TÜRK yaratma ! TÜRK'leri maymun iştahlı yapma ! TÜRK daima ihtiyatla adım atsın ! Kimsenin tatlı diline inanmasın ! Kimseye emniyet olmasın ! Çalışma zekâdan üstün bir kıymet olduğundan, TANRI, sen TÜRK'ü çalışkan et ! TÜRK'ün ömrü çalışma ile geçsin ! Ona daima çalışma aşkı ver ! Hele elbirliği ile çalışmayı alet etsin ! Tembel TÜRK'ü hemen öldür !

TÜRK'e her milletinkinden üstün zeka ver! Zeka ve çalışma; ikisi bir arada olunca TÜRK'ün önünde durulmaz! Milli büyüklüğün tek şartı yüksek ideal, buna alışmak için de yüksek ahlak, fedakarlık ve sebat lazım olduğundan TÜRK'leri ahlaklı, sebatlı ve fedai kıl! TANRI, TÜRK'leri sen kendi elinle birleştir ve herşeyden evvel ruhları birleşsin! Onları tek bir kafa gibi birleştirici kültür sahibi et! TÜRK'ü töresine sadık kıl, Tanrı! TÜRK budunu: Biliniz ki atalar töresi asırların tecrübesi ile husule gelmiş büyük bir hikmettir. Tanrı beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakladı ve saklasın! 

ULU TANRI !. 

Türk milletini lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et ! Bir şey söylemek vazife yapmak değildir. Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu beyinlere sok !

GÜZEL TANRI !.

Sana hepsinden çok yalvardığım şudur : TÜRK'ü dalkavukluktan kurtar ! Dalkavukluk ve emsali vasıtalara zengin olmaktan koru ! TÜRK'e kötü para hırsı verme ! Dalkavukları yok et !
AMAN TANRI !. 

TÜRK aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel koru! TÜRK toprağında hürler yaşasın. Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin! Sen TÜRK'e tabii şeylere tabiata karşı sevgi ver! TÜRK yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın!
Acunu ( Dünyayı ) Yaratan Yüce Tanrı !. 

TÜRK'e insaniyetten evvel TÜRK milletini düşündür. İnsanların insaniyet dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır. İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar. İnsaniyeti gören olmadı. TANRI, TÜRK'e sağlam, sürekli irade ver! Güçlüklerde, sabrını, tahammülünü aynı zamanda gayretini arttır! Ona esas seciye olarak vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver! Mesuliyeti TÜRK yurdundan eksik etme! En büyük kuvvetinTÜRKLÜK aşı olduğunu TÜRK'e öğret!

TANRI !.


TÜRKÇE konuşulan, TÜRK'e yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar TÜRK'ün hükmü altında bırak !

YÜCE ALLAH TÜRK'Ü KORUSUN !..


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder