Perşembe, Temmuz 09, 2009

Mustafa Kemal'im

MUSTAFA KEMAL\'İM
Bazılarının Mustafa’sına inat benim Mustafa Kemal’im…..

Çünkü maddi yokluğunun manevi varlığına asla mani olamayacağını ispat edeceğiz. Çünkü biz onun gövdesine tapan putperest değil, ölmez eserine ve manasına bağlı bir şuuruz. O kendi vücuduyla beraber kaybolacak fani bir milletin değil; kendi manasıyla beraber yaşayacak ebedi bir milletin yaratıcısıdır.

Peyami SAFA

Doğuşunu asırlardır beklemiştik.... Aramıza nurdan bir hâle ile girdi. Yüksek irade, erişilmez zekâ, derin duygusuyla her dokunduğu yerde, hayatın en coşkun ve berrak pınarları aktı....
Biz ne mesuduz ki; hilkatin en mucizeli bir eserinin aramızda yaşadığını gördük.... Felâket yıllarımızda gizli bir ibadet gibi, onun mukaddes ismini, heyecandan titreyerek ümitle andık.
O, felâket günlerimizde, bize acıyan Rab\'in, milyonlarca Türk\'ün dehâsından, zekâ ve irâdesinden teksif edip, Türk dünyasına kurtarıcı olarak gönderdiği bir kudret, yüksek bir fikirdi. Evet şimdiden sonra aramızda dolaşamayacak!... Bize sonsuz sevgi ve itimat veren güzel yüzünü bir daha göremeyeceğiz!... Bakışlarında şimşeklerin keskinliği olan mavi gözlerin nuru artık bize ışık vermeyecek!....
Hicran büyüktür. Fakat fikrin esas varlığıyla o bizde asıl şimdi yaşıyor. İstikbâlin ebediyete uzanan yollarında, gelecek nesillerin ruhunda da aynı kudret ve canlılıkla yaşayacak....

Cafer SENO

Gazi, yeni Türkiye\'yi çocukluğundan beri kendi benliğinin dibinde yaratmağa başlamıştı. Öyle bir zekâ gibi, öyle bir düşünüş ve duyuş kâbiliyeti gibi, Onun sabrı ve enerjisi olmadıkça Ona benzeyemeyiz. Gazi, aradıkça yeni bir sır verir. Yaklaşılan bir dağ gibi büyür. Asıl Onu elimizle tuttuğumuz zamandır ki, artık tamamını hiç göremeyiz.

Falih RIFKI

Atatürk öyle bir Cumhuriyet âbidesi kurdu ki, asırların hârikaları tek yıllara sıkışmış, onun ayaklarına yüz sürüyor! Tarihin bile kıskanacağı, bu yaratıcı kudret önünde hangi baş eğilmez?..

Dr. Mesut FANİBİLGİLİ

Türk Milleti\'nin en zengin millî serveti, Atatürk\'ün fikir ve düşünceleridir. Bu millî servetin gerçek ve tek mirasçısı da Türk gençliğidir.

Fethi BOLAYIR

Mustafa Kemâl Paşa, mücadeleye atılmasıydı bu memleket kurtulamazdı. Anadolu\'nun tehlikeye düşen yerlerinde, batıda, doğuda ve güneyde başlayan ve bir yurtsever düşüncenin mahsulü olan zayıf, fakat millî karşı koyma hareketleri Mustafa Kemal Paşa tarafından birleştirilmesiydi, her biri ayrı ayrı kolayca bastırılabilirdi. Nur içinde yatsın büyük kurtarıcı.

Rauf ORBAY

Atatürk, dinamik bir ruha sahiptir. Ona tutulan insan olduğu yerde kalmaz. Atatürk, geliştirici ve genişletici bir düşünceye sahipti. Onun arkasından gidenler geride kalmaz. Atatürk bugün için de önderimizdir, ışığımızdır, yarın içinde.

Cemal GÜRSEL

Her kahramanın, her dâhinin mezarı olan kibir ve gurur Onun semtine bile uğramamıştır.

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU

Hiçbir baba yetimlerine Atatürk kadar zengin ve ölümsüz miras bırakmamıştır. Bu gün, Türk vatanı denen toprakta yaşayan bütün insanlar Onun zekâsından, aşkından, enerjisinden kopmuş parçalardır.

Reşat Nuri GÜNTEKİN

Her başımız sıkıldıkça, Ona başvurmaktayız. Bu ölüsü diri adam, Türkiye\'ye gelmesi muhtemel her karanlıkta alevli bir meşaledir. Onu elden bıraktığımız anda gündüzlerimiz gece olur. Onu ancak Kemâl Atatürk adı ile ifade ediyoruz. Bu adı anarken, bu manâyı hiçbir zaman unutmayalım.

Hasan Âli YÜCEL

Türk, her zaman Ondan aldığı inancın, gücün hızıyla şahlanacak, her zaman Türk, Ondan öğrendiği yolda mucizeleri tasarlayacaktır. Dünden beri ebediyeti de fethe giden Başkumandanımızdır gene O; ne biz Onsuz, ne de O bizsizdir. Üzülmeyin Onu görmedik diye! Geçici fânilerdik ki yalnız dünya gözü ile görülürler. O bir fani değildir; hayatında ve ölümünde, uzağında ve yakınında, her zaman Onu görecek, ebediyete kadar daima Onu duyacaksınız.

Nurettin ARTAM

Gerçeğe giden bütün yollar Onda birleşiyor. Onda tamamlanıyoruz. Ona sırtını çeviren düşünce bizden değildir.

Prof. Dr. Cahit TANYOL

Atatürk, sana üzerinde şaşmadan yüzyıllarca yürüyeceğin eserler ve prensipler bıraktı. O eserlerle prensipler ışığında çalıştıkça sen, bugün yasını tuttuğun aziz büyük evlâdınla kucak kucağa yaşamakta devam edeceksin.

Yusuf Nadi ABALIOĞLU


Şebnem Özbek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder