Pazar, Haziran 28, 2009

Uluslararası Dil Sınavları

Uluslararası dil sınavları, akademik bir ön şart ya da kariyer basamaklarını tırmanmada bir gösterge olarak başından beri öğrenciler ve çalışanlar için popüler olagelmiştir. Bununla birlikte binlerce öğrencinin bir yerde işe başlayabilmelerinin en basit şartlarından birisi de bu sınavlardan birisinden yeterli puan almaktır. Halihazırda uygulanan sınavlara olan rağbetin ve yenilerinin bir sağanak gibi gelmesini, genç öğrenciler ve üst düzey işadamlarının bu konudaki yoğun talepleriyle açıklamak mümkündür.

Uluslararası eğitim kurumları ve firmalar, tanınırlığa sahip/onaylı lisan sınavlarının taşıdıkları değerin görmezlikten gelinemeyeceğini belirtiyorlar. Bunun en büyük delillerinden birisi de her bir iş başvurusunda CV'nin bir parçası olarak bu sınav sonuçlarının da sunulması. Bu aynı zamanda içinde yaşadığımız global köye dönüşmüş dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi birisine; öğrenci ya da iş adayının niteliklerini anında öğrenme imkanını vermesi açısından da oldukça önemlidir. Hatta çoğu dil okulunun bu sonuçlara öğrencileri kolayca ulaştırmalarıyla övündüklerini de belirtebiliriz.

Dil yeterlilik sınavları piyasasındaki son gelişmeler, artan talebe cevap olarak sürekli yeni profesyonel dil sınavları ve spesifik amaçlı sınavların devreye sokulduğunu göstermektedir. Testleri geliştirenler de zaten uluslararası akademi ve iş çevrelerinin talebine bağlı olarak evrensel standartlara sahip testler üretme çabası içindedirler. Yakın geçmişte çoğu organizasyon, farklı ülkelere ait dillerin bilinme düzeyini test edebilme mücadelesi içindeydiler ve bu konu başlı başına bir karmaşa sebebiydi.
Almanya'da söz konusu karmaşa, içeriden kimselerin deyimiyle "ulusal şaka" olarak adlandırılan Yabancı Dil Olarak Almanca Sınavı (DaF) için yaşanıyordu. Bu sistemi belli bir standarda oturtma ihtiyacı yeni ZD (Almanca Sertifikası) sınavlarının geliştirilmesini sağladı ve bu yeni sınav Ocak 2000 itibariyle sonuç vermeye başladı. Ancak çoğu test merkezi, bu sınavın tam olarak neleri içerdiği ve nasıl yönetildiği konusunda hala bir karmaşa olduğunu kabul ediyor.

İngiltere'de ise Londra Ticaret ve Sanayi Odası, yaklaşık elli yıldır, özellikle iş idaresi ve turizm İngilizce'sini ölçen sınavları uygulaması nedeniyle dünya çapında ün kazanmıştır. Bu kurum, 1998 yılı Ekim ayında ELSA adıyla bilinen ve İş İngilizcesi çerçevesinde dört ana alt başlığı içeren testi uygulamaya koymuştur. Başlangıçta çok küçük bir gruba hitap eden bu sınav bugün dünya çapında ün ve uygulamaya kavuşmuştur. ELSA'yı düzenleyen LCCI yetkilileri, bu testin nasıl geliştiğini açıklarken, her aşamada işverenlerin hassasiyetlerine sadık kaldıklarını belirtiyorlar. Ve bunu da uluslararası iş topluluğunun ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri geliştirmenin kendilerinin ana politikası olmasıyla açıklıyorlar.

İşletme alanındaki uluslararası dil sınavlarına olan ihtiyaç tabii ki İngilizce ile sınırlı bulunmuyor. ABD ve Brezilya'da İspanyolca konusundaki sınavlara olan talebin gittikçe artması bunun örneklerinden sadece bir tanesi. İspanyolca konusundaki yeterliliği ölçen DELE, resmen tanınması açısından bu alandaki en popüler sınav olarak biliniyor. Fakat bununla birlikte daha spesifik alanlara hitap eden sınavlara olan ihtiyaç da gittikçe artıyor.

İspanyolca yanında Portekizce ve diğer Latince kökenli dillerle ilgili uluslararası ticari lisan sınavlarının yokluğu 2000 baharından itibaren yeni sınavların geliştirilmesine yol açan temel dürtüyü oluşturdu. Buna öncülük eden ilk organizasyon İspanya Alcala Üniversitesi ile Madrid Ticaret ve Sanayi Odası, Portekiz Açık Öğretim Üniversitesi ve Brezilya Caxias do Sul Üniversitesi'nden oluşuyordu. Organizasyonda başı çeken Alcala Üniversitesi'nin yetkilileri, İspanyolca ve Portekizce'deki bu yeni standart sınav arayışlarını, her iki dilin de son yıllarda iş çevrelerinde yaygınlık kazanmalarıyla açıklıyorlar. Bunda Portekizce'de şu ana kadar bir standart ticari dil sınavının olmayışı ve DELE'nin de iş amaçlı İspanyolca'yı tümüyle kapsamayışı etkili oldu. Organizasyon Komitesi, Fransa ve İtalya'dan da benzer kurumların katılımıyla çerçevenin daha da genişleyeceğini umuyor. İşle ilişkili yeni yeterliklerin gelişmesine karşın, akademik İngilizce sınavlarının üç silahşörleri, TOEFL, IELTS ve Cambridge sınavları diğer tüm dillerdeki sınavlardan daha fazla rağbet görüyor. Bunun başlıca sebebi ise eğitim dili İngilizce olan akademik kurumların dil yeterliliği olarak bu sınavların sonuçlarına itibar etmeleri. Bilgisayara dayalı testlerin önünü açan ilk uygulamayı TOEFL, 1998 yılında bu sisteme geçerek yaptı. Bilgisayara dayalı testin eskisine göre amaca uygun olup olmadığı hala tartışılıyor, ancak, bu sistemin uygulama kolaylığı, esneklik ve hızlı sonuçlanma gibi ciddi avantajlarının olduğu da biliniyor.
Bu arada bu sınavlara hazırlık amacıyla düzenlenen kursların başarıyı garanti etmediklerinin bilinmesi gerekiyor. Zira öğrenci iyi hazırlanmışsa, sınavın çeşitli yönlerine hakimse ve iyi bir performans gösterebilecek kadar kendisine güveniyorsa sınavda başarı gösterebiliyor. Sınav tarihlerine ve kayıt prosedürlerine bakıldığında TOEFL'ın diğerlerine göre daha esnek ve düzenli olduğu görülüyor. TOEFL'ın popülerlik kazanmasıyla birlikte, daha önce en çok Batı Avrupa ülkelerinden rağbet gören Cambridge Üniversitesi sınavlarına olan talebin şimdilerde Japon öğrencilerden geldiği görülüyor.

Dillere Göre Uluslararası Sınavlar:

İNGİLİZCE
IELTS: International English Language Testing System (Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi)
TOEFL: Test of English as a Foreign Language (Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi)
TOEIC: Test of English for International Communication (Uluslararası İletişim İçin İngilizce Testi)
TIE: Test of Interactive English (Etkileşimli -interaktif- İngilizce Testi)
KEY: Key English Test (Anahtar İngilizce Testi)
PET: Preliminary English Test (Başlangıç Düzeyi İngilizce Testi)
FCE: First Certificate in English (İngilizce'de İlk Yeterlilik)
CAE: Certificate in Advanced İngilizce (İleri İngilizce Sertifikası)
CPE: Certificate in Proficiency in English (İngilizce En İleri Yeterlilik Sertifikası)
JET: Junior English Test (Çocuklar İçin İngilizce Testi)
SET: Senior English Test (Yetişkinler İçin İngilizce Testi)
ELSA: English Language Skills Assessment Test (İngilizce Becerilerini Değerlendirme Testi)
BEC: Business English Certificate (İş İngilizcesi Sertifikası)
BULATS: Business English Testing Service (İş Dili Test Servisi)

FRANSIZCA
DELF: Diploma d'Etudes en Langue Française (Fransızca Dilinde Yeterlilik Sınavı)
DALF: Diplome Approfondi de Langue Française (Fransızca Dilindeki En Yoğunlaştırılmış Diploma)
DL: Diplome de Langue Française (Fransızca Dil Diploması)

ALMANCA
ZD: Zertificate Deutsch (Almanca Sertifikası)
ZMP: Zentrale Mittelstufenprüfung (Merkezi Orta Düzey Testi)
ZOP: Zentrale Oberstufenprüfung (Temel yüksek düzey testi)
KDS: Kleines Deutsches Sprachdiplom (Az Almanca Dil Düzeyi Diploması)
GDS: Grosses Deutsches Sprachdiplom (İleri Almanca Dil Düzeyi Diploması)
ZDfB: Zertificat Deutsch für den Beruf (Mesleki Almanca sertifikası)
PWD: Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (Uluslararası Ticari Almanca Testi)

İTALYANCA
CILS: Certificato di Italiano come Lingua Straniera (Yabancı Dil Olarak İtalyanca Sertifikası)

İSPANYOLCA
DELE: Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (Yabancı Dil Olarak İspanyolca Diploması)

ÇEŞİTLİ - EUROPEAN
CCI: Chambers of Commerce and Industry Exams (Ticaret ve Sanayi Odaları Sınavları)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder